Financieel advies bij echtscheiding

Scheiden zorgt voor onzekerheid. Een nieuwe toekomst is voor een groot deel afhankelijk van de financiële mogelijkheden die je hebt. Ik help jullie daarom bij het nemen van de juiste beslissingen.

Meer lezenContact

Waarom je voor mij kiest

Flexibiliteit en maatwerk binnen alle fiscale en financiële mogelijkheden

N

VASTE PRIJS VOORAF

Zo weten jullie van te voren waar jullie aan toe zijn en hebben jullie geen verrassingen achteraf. 

N

MAATWERK

Zoals elke relatie uniek is, is elke scheiding dat ook. Ik lever maatwerk en advies dat bij jullie situatie past.
N

FLEXIBELE AFSPRAKEN

We spreken af wanneer het jullie uitkomt. Dat kan bij jullie thuis, online, bij mij op kantoor of op een andere plek. 

N

SNELHEID

Jullie bepalen het tempo. Als jullie het eens zijn met elkaar, dan kan de scheiding in twee weken geregeld zijn. De meeste trajecten duren 6 tot 10 weken.
N

REGISTER FINANCIEEL ECHTSCHEIDINGS ADVISEUR EN FINANCIEEL PLANNER

Omdat ik gecertificeerd ben als Register Financieel Echtscheidings Adviseur (RFEA) én als Financieel Planner (CFP) kun je erop vertrouwen dat alle afspraken zowel juridisch als fiscaal kloppen. Een CFP- en een RFEA-adviseur volgt jaarlijks verplicht meerdere bijscholingstrajecten.

Ik kan de scheiding van jullie samen begeleiden of ik kan fungeren als sparringpartner voor één van de partijen.

De volledige scheiding begeleiden

Laat mij jullie helpen

Een echtscheidingsconvenant opstellen
In een echtscheidingsconvenant worden alle afspraken tussen jullie met betrekking tot de scheiding officieel vastgelegd. Ik help jullie met het maken van goede afspraken die ook fiscaal kloppen. Een convenant is niet verplicht, maar zorgt er wel voor dat de scheiding snel geregeld is.

Een convenant bevat in ieder geval de volgende onderwerpen:

De woning: Wie blijft er in het huis wonen? Of moet het huis misschien verkocht worden? Ik help jullie met de hypotheek alle rompslomp eromheen.  

De verdeling van vermogen en schulden: Naast bezittingen hebben jullie misschien ook vermogen, zoals spaargeld, dat verdeeld moet worden. Jullie draaien ook gezamenlijk op voor de schulden die jullie maakten tijdens het huwelijk. Ik maak voor jullie een berekening van wie waar recht op heeft. 

Alimentatie: In het echtscheidingsconvenant leggen we vast of een van beiden recht heeft op partneralimentatie. Ik maak voor jullie een berekening volgens de normen die de rechter ook hanteert.  

Pensioen na scheiding: Jullie hebben beiden recht op de helft van elkaars ouderdomspensioen dat is opgebouwd tijdens het huwelijk. In overleg mogen hierover andere afspraken gemaakt worden. Ik help jullie hierbij wat verstandig en fiscaal handig is.

De exacte invulling van het echtscheidingsconvenant is verder afhankelijk van jullie situatie. Wanneer jullie getrouwd zijn op huwelijkse voorwaarden, houden we hier bij het maken van afspraken rekening mee.

Ouderschapsplan: In een ouderschapsplan zetten jullie alle afspraken op een rij die jullie willen maken rondom jullie kinderen. 

DOWNLOAD de Checklist Scheiden waarin alle informatie op een rijtje staat.

Opstellen van een ouderschapsplan

Als er minderjarige kinderen betrokken zijn bij de scheiding, is een ouderschapsplan een verplicht onderdeel van het echtscheidingsconvenant. Ook bij een geregistreerd partnerschap, bij samenwonende ouders met gezamenlijk gezag en bij een scheiding van tafel en bed is dit verplicht. Door een ouderschapsplan op te stellen, moeten ouders al tijdens het scheidingstraject nadenken over hoe ze de zorg voor de kinderen na de scheiding samen gaan regelen.

Berekening van kinder- en/of partneralimentatie

Alimentatie berekenen is niet makkelijk. Je moet rekening houden met de behoefte zoals die er was tijdens het huwelijk en de draagkracht van  na de scheiding. Ik heb voor de berekening gespecialiseerde software tot mijn beschikking. Een berekening voldoet daarom aan de trema-normen die de rechter ook hanteert. In de complete scheidingsbegeleiding zit standaard een berekening voor kinder- en eventueel partneralimentatie. Maar ik kan ook separaat een berekening maken.

Second opinion: het door-rekenen van afspraken

Mediators en advocaten zijn over het algemeen geen financieel planners. Dat wil zeggen dat ze de fiscale of financiële gevolgen van een afspraak niet kunnen overzien. Dat wil niet zeggen dat het convenant of ouderschapsplan niet goed is. In tegendeel: juridisch zijn ze vaak helemaal in orde. Maar ben je toch benieuwd of het financieel ook het beste plan is, dan kan ik de gemaakte afspraken doorrekenen op juistheid, financieel en fiscaal gezien.

Stappenplan voor de scheiding

Elke scheiding
is uniek

Stap 1: Kennismaking

Tijdens het eerste, gratis en vrijblijvende gesprek maken jullie kennis met mij. Ik peil jullie verwachtingen en vertel wat jullie precies van mij kunnen verwachten. Natuurlijk hebben jullie ook de mogelijkheid om vragen te stellen. 

Stap 2: Analyse van de situatie

Om een goede inschatting te kunnen maken, ga ik in op jullie situatie. Hebben jullie een koophuis? Zijn er kinderen (en wat is de leeftijd)? Hebben jullie een eigen bedrijf? Jullie situatie bepaalt wat er allemaal moet gebeuren. Moet er bijvoorbeeld een ouderschapsplan opgesteld worden? Hiervoor heb ik een aantal gegevens van jullie nodig. Die vinden jullie terug in de checklist Scheiden die jullie kunnen downloaden.

Stap 3: Afspraken maken

Op basis van jullie wensen maken we afspraken over de verdeling van jullie gemeenschappelijke vermogen, over jullie woning, over de te betalen alimentatie, over jullie pensioen. De afspraken leggen we vast in een convenant. Als er minderjarige kinderen betrokken zijn bij de scheiding, is een ouderschapsplan verplicht. Hierin zetten we de afspraken die specifiek over de kinderen gaan.

Stap 4: Uitvoeren van de afspraken

Als jullie het eens zijn over de afspraken, tekenen jullie beiden het convenant en het ouderschapsplan.  In overleg bepalen we daarna wie welke werkzaamheden gaat uitvoeren. Wie informeert het pensioenfonds? Wie informeert de hypotheekverstrekker? Wie zet de auto op zijn of haar naam?

Stap 5: Juridische afhandeling en nazorg

Als het echtscheidingsconvenant en het eventuele ouderschapsplan getekend zijn, worden beide documenten ingediend bij de rechtbank. Omdat jullie samen afspraken hebben gemaakt, is de scheiding bij de rechtbank alleen maar een formaliteit. De goedkeuring van het verzoek tot echtscheiding legt de rechter vast in een echtscheidingsbeschikking. Jullie zijn pas officieel gescheiden als de uitspraak van de rechter is ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand. Dat wordt voor jullie geregeld. 

Checklist Scheiden

Bij een scheiding komt heel veel kijken. Je moet allerlei zaken regelen. Belangrijk daarbij is dat je overzicht houdt. Voor veel mensen die in een scheiding betrokken zijn, is het lastig om alles goed op een rijtje te krijgen. De checklist Scheiden wijst je vanaf het begin tot het einde de weg. Je kunt deze checklist als handig hulpmiddel downloaden.

Het staat niet in de wet

Wat moet er gebeuren
als samenwoners
uit elkaar gaan?

Wonen jullie samen en gaan jullie uit elkaar? Net als bij een scheiding van gehuwden of geregistreerd partners volgt er vaak een lastig proces. De rechten en plichten van samenwoners zijn niet vastgelegd in de wet. Veel hangt af van de vraag of jullie een samenlevingscontract hebben opgesteld en welke afspraken daarin staan. De checklist Scheiden geeft houvast en laat zien wat er allemaal moet worden geregeld.

Wat kost een scheiding?

Concurrerend tarief

Iedere scheiding is uniek en daardoor is er niet voor elke scheiding evenveel tijd nodig. Is er sprake van gemeenschap van goederen of huwelijkse voorwaarden? Of zijn jullie samenwonend? Zijn er kinderen in het spel?

Verschillende factoren zorgen ervoor dat ik met de ene scheiding langer bezig ben dan met de andere. Doen jullie veel zelf? Hieronder staan een aantal richtprijzen. In een eerste intake-gesprek dat uiteraard gratis is, maak ik een specifieke begroting voor jullie situatie.

Richtprijzen (per 1-1-2022):

Opstellen convenant bij gemeenschap van goederen: 1.650 euro, inclusief btw en griffierechten.

Alle aanvullende diensten op uurtarief: 115 euro per uur, inclusief btw

Hypotheektraject bij ontslag hoofdelijke aansprakelijkheid: 3.150 euro.

Neem contact op voor een prijsberekening. Voordat we echt aan het werk gaan, weet je waar je aan toe bent.